RoháčekJakubov5,18

Jakubov 5:18

A zase sa mod­lil, a nebo dalo dážď, a zem vy­dala svoju úrodu.


Verš v kontexte

17 Eliáš bol človek, ktorý tr­pel podob­ným ako my, a mod­lil sa hor­livo, žeby ne­pršalo, a ne­pršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. 18 A zase sa mod­lil, a nebo dalo dážď, a zem vy­dala svoju úrodu. 19 Moji bratia, keby nie­kto medzi vami za­blúdil od prav­dy, a keby ho nie­kto ob­rátil,

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 A zase sa mod­lil, a nebo dalo dážď, a zem vy­dala svoju úrodu.

Evanjelický

18 A zase sa mod­lil, a nebo dalo dážď a zem vy­dala úrodu.

Ekumenický

18 A znova sa mod­lil a nebo dalo dážď a zem vy­dala svoju úrodu.

Bible21

18 Když se pak mod­lil znovu, nebe vy­dalo déšť a země úro­du.