RoháčekJakubov5,12

Jakubov 5:12

A predo všet­kým, moji bratia, ne­prisahaj­te ani na nebo ani na zem ani nijakej inej prísahy. Ale nech je vaše áno áno a vaše nie nie, aby ste ne­pad­li pod súd.


Verš v kontexte

11 Hľa, blaho­slavíme tých, ktorí tr­pez­livo znies­li. O tr­pez­livos­ti Jobovej ste počuli a koniec Pánov ste videli, pre­tože je Pán veľmi ľútos­tivý a milo­sr­d­ný. 12 A predo všet­kým, moji bratia, ne­prisahaj­te ani na nebo ani na zem ani nijakej inej prísahy. Ale nech je vaše áno áno a vaše nie nie, aby ste ne­pad­li pod súd. 13 Tr­pí nie­kto medzi vami? Nech sa mod­lí. Je nie­kto veselej mys­le? Nech spieva žalmy.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 A predo všet­kým, moji bratia, ne­prisahaj­te ani na nebo ani na zem ani nijakej inej prísahy. Ale nech je vaše áno áno a vaše nie nie, aby ste ne­pad­li pod súd.

Evanjelický

12 A predovšet­kým, bratia moji, ne­prisahaj­te: ani na nebo, ani na zem, ani akoukoľvek inou prísahou. Ale vaše áno nech je áno, a nie (nech je) nie, aby ste ne­prepad­li súdu.

Ekumenický

12 Predovšet­kým, bratia moji, ne­prisahaj­te ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno a vaše nie nech je nie, aby ste ne­prepad­li súdu.

Bible21

12 Pře­devším však, bratři mo­ji, ne­přísahej­te – ani při ne­bi, ani při ze­mi, ani žádnou ji­nou přísahou – ale ať vaše „Ano“ zna­mená ano a „Ne“ ne, abys­te ne­by­li od­sou­zeni.