RoháčekJakubov4,6

Jakubov 4:6

Ale dáva väčšiu milosť. Pre­to hovorí Písmo: Bôh sa pyšným protiví, ale po­kor­ným dáva milosť.


Verš v kontexte

5 Alebo či sa naz­dáte, že nadar­mo hovorí Pís­mo: Až po závisť žiada ducha, ktorému spravil príbytok v nás? 6 Ale dáva väčšiu milosť. Pre­to hovorí Písmo: Bôh sa pyšným protiví, ale po­kor­ným dáva milosť. 7 Pod­daj­te sa tedy Bohu a sprotiv­te sa diab­lovi, a utečie od vás.

späť na Jakubov, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale dáva väčšiu milosť. Pre­to hovorí Písmo: Bôh sa pyšným protiví, ale po­kor­ným dáva milosť.

Evanjelický

6 Dáva však väčšiu milosť; pre­to hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale po­kor­ným dáva milosť.

Ekumenický

6 Dáva však väčšiu milosť. Pre­to hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale po­kor­ným dáva milosť.

Bible21

6 Naopak, nabízí úžasnou mi­lost! Říká přece: „Bůh se staví pro­ti pyšným, pokorné ale za­hrne milostí.“