RoháčekJakubov4,4

Jakubov 4:4

Cudzoložníci a cudzoložnice, či vy neviete, že priateľs­tvo sveta je ne­priateľs­tvom s Bohom? Tedy ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa ne­priateľom Božím.


Verš v kontexte

3 prosíte a neberiete, pre­tože si zle prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich roz­košiach. 4 Cudzoložníci a cudzoložnice, či vy neviete, že priateľs­tvo sveta je ne­priateľs­tvom s Bohom? Tedy ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa ne­priateľom Božím. 5 Alebo či sa naz­dáte, že nadar­mo hovorí Pís­mo: Až po závisť žiada ducha, ktorému spravil príbytok v nás?

späť na Jakubov, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 Cudzoložníci a cudzoložnice, či vy neviete, že priateľs­tvo sveta je ne­priateľs­tvom s Bohom? Tedy ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa ne­priateľom Božím.

Evanjelický

4 Vy [cudzoložníci a] cudzoložnice, či ne­viete, že priateľs­tvo so svetom je ne­priateľs­tvo proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako ne­priateľ Boha.

Ekumenický

4 Cudzoložnice, či ne­viete, že priateľs­tvo so svetom je ne­priateľs­tvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako ne­priateľ Boha.

Bible21

4 Vy ne­věrníci! Ne­ví­te, že přá­tel­ství se svě­tem zna­mená ne­přá­tel­ství s Bo­hem? Kdoko­li se roz­hodne být pří­te­lem svě­ta, stává se Božím ne­pří­te­lem.