RoháčekJakubov4,1

Jakubov 4:1

Zkadiaľ pochádzajú vojny a od­kiaľ boje medzi vami? Či nie ztadiaľto: z vašich roz­koší, ktoré vojujú vo vašich údoch?


Verš v kontexte

1 Zkadiaľ pochádzajú vojny a od­kiaľ boje medzi vami? Či nie ztadiaľto: z vašich roz­koší, ktoré vojujú vo vašich údoch? 2 Žiadate a ne­máte, vraždíte a závidíte a ne­môžete do­siah­nuť; boríte sa a vojujete, ale ne­máte, pre­tože si ne­prosíte; 3 prosíte a neberiete, pre­tože si zle prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich roz­košiach.

späť na Jakubov, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 Zkadiaľ pochádzajú vojny a od­kiaľ boje medzi vami? Či nie ztadiaľto: z vašich roz­koší, ktoré vojujú vo vašich údoch?

Evanjelický

1 Od­kiaľ sú medzi vami boje a od­kiaľ zrážky? Či nie od­tiaľ - z vašich žiados­tí, ktoré bojujú vo vašich údoch?

Ekumenický

1 Od­kiaľ po­chádzajú boje medzi vami a od­kiaľ rozb­roje? Nie vari od­tiaľ — z vašej žiados­tivos­ti, ktorá brojí vo vašich údoch?

Bible21

1 Odkud po­cházejí boje a svá­ry mezi vá­mi? Ne­působí je snad vaše choutky, které se ve vás pe­rou?