RoháčekJakubov3,9

Jakubov 3:9

Ním dob­rorečíme Pánovi, Bohu a Ot­covi, a ním zlorečíme ľuďom, stvoreným na podobu Božiu;


Verš v kontexte

8 ale jazyk ne­môže ni­kto z ľudí skrotiť, ne­pokoj­né zlo, pl­ný sm­rťonos­ného jedu. 9 Ním dob­rorečíme Pánovi, Bohu a Ot­covi, a ním zlorečíme ľuďom, stvoreným na podobu Božiu; 10 z tých is­tých úst vy­chádza dob­rorečenie i zlorečenie. Ne­má to tak byť, moji bratia!

späť na Jakubov, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Ním dob­rorečíme Pánovi, Bohu a Ot­covi, a ním zlorečíme ľuďom, stvoreným na podobu Božiu;

Evanjelický

9 Ním dob­rorečíme Pánovi a Ot­covi, ním pre­klíname ľudí stvorených na podobu Božiu;

Ekumenický

9 Ním dob­rorečíme Pánovi a Ot­covi a ním pre­klíname ľudí, stvorených na Božiu podobu.

Bible21

9 Jím dob­rořečí­me Pánu a Ot­ci, jím také zlořečí­me li­dem stvořeným k Boží podobě.