RoháčekJakubov3,8

Jakubov 3:8

ale jazyk ne­môže ni­kto z ľudí skrotiť, ne­pokoj­né zlo, pl­ný sm­rťonos­ného jedu.


Verš v kontexte

7 Lebo ľud­ská príroda krotí a zk­rotila každú prírodu divých zvierat i vtákov i zemep­lazov i mor­ských potvôr; 8 ale jazyk ne­môže ni­kto z ľudí skrotiť, ne­pokoj­né zlo, pl­ný sm­rťonos­ného jedu. 9 Ním dob­rorečíme Pánovi, Bohu a Ot­covi, a ním zlorečíme ľuďom, stvoreným na podobu Božiu;

späť na Jakubov, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 ale jazyk ne­môže ni­kto z ľudí skrotiť, ne­pokoj­né zlo, pl­ný sm­rťonos­ného jedu.

Evanjelický

8 ale jazyk, (toto) ne­pokoj­né zlo, pl­né smr­tiaceho jedu, ni­kto z ľudí ne­vládze skrotiť.

Ekumenický

8 ale jazyk, toto ne­pokoj­né zlo, pl­né smr­tiaceho jedu, nik z ľudí ne­vládze skrotiť.

Bible21

8 ale jazyk žádný člověk zkro­tit ne­u­mí. Je to ne­zvládnu­telné zlo, plné smr­telného je­du.