RoháčekJakubov3,3

Jakubov 3:3

Hľa, koňom dávame zubad­lá do úst, aby nás po­slúchaly, a tak sem i ta ob­raciame celé ich telo.


Verš v kontexte

2 Lebo mnoho klesáme všet­ci. Ak nie­kto ne­klesá v slove, to je do­konalý muž, ktorý má moc pojať na úz­du i celé telo. 3 Hľa, koňom dávame zubad­lá do úst, aby nás po­slúchaly, a tak sem i ta ob­raciame celé ich telo. 4 Hľa, i lode, hoci sú také veľké a hnané krutými vet­ry, dajú sa sem i ta ob­rátiť naj­menším kor­mid­lom, kam­koľvek sa ľúbi po­hnať tomu, kto ju spravuje.

späť na Jakubov, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 Hľa, koňom dávame zubad­lá do úst, aby nás po­slúchaly, a tak sem i ta ob­raciame celé ich telo.

Evanjelický

3 Keď koňom dávame do úst zubad­lá, aby nám boli po­voľné, usmerňujeme aj celé ich telo.

Ekumenický

3 Keď koňom dávame do papule zubad­lá, aby nás po­slúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo.

Bible21

3 Když dá­me koním do huby udi­dlo, abychom je zkro­ti­li, může­me pak ovládat ce­lé je­jich tělo.