RoháčekJakubov3,2

Jakubov 3:2

Lebo mnoho klesáme všet­ci. Ak nie­kto ne­klesá v slove, to je do­konalý muž, ktorý má moc pojať na úz­du i celé telo.


Verš v kontexte

1 Moji bratia, nebuďte mnohí učiteľmi vediac, že budeme prís­nejšie súdení. 2 Lebo mnoho klesáme všet­ci. Ak nie­kto ne­klesá v slove, to je do­konalý muž, ktorý má moc pojať na úz­du i celé telo. 3 Hľa, koňom dávame zubad­lá do úst, aby nás po­slúchaly, a tak sem i ta ob­raciame celé ich telo.

späť na Jakubov, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo mnoho klesáme všet­ci. Ak nie­kto ne­klesá v slove, to je do­konalý muž, ktorý má moc pojať na úz­du i celé telo.

Evanjelický

2 Veď sa my všet­ci v mnohom pre­hrešujeme. Ak sa nie­kto ne­preh­rešuje v reči, je do­konalý muž, schop­ný držať si na uzde aj celé telo.

Ekumenický

2 Všet­ci sa totiž v mnohom pre­hrešujeme. Ak sa nie­kto ne­preh­rešuje slovom, je do­konalý muž, schop­ný ud­ržať na uzde aj celé telo.

Bible21

2 Všich­ni pře­ce v mno­hém chybuje­me. Kdo ne­chybuje ve slově, do­sáhl doko­na­losti a je schopen se ovládat v každém ohle­du.