RoháčekJakubov3,18

Jakubov 3:18

A ovocie spraved­livos­ti seje sa v po­koji tým, ktorí pôsobia po­koj.


Verš v kontexte

16 Lebo kde je závisť a svár, tam je aj ne­pokoj i každá zlá vec. 17 Ale múd­rosť s hora je ponajprv čis­tot­ná, po­tom po­koj­ná, prívetivá, po­voľná, pl­ná milo­sr­den­stva a dob­rého ovocia, ne­pochybujúca a ne­po­krytec­ká. 18 A ovocie spraved­livos­ti seje sa v po­koji tým, ktorí pôsobia po­koj.

späť na Jakubov, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 A ovocie spraved­livos­ti seje sa v po­koji tým, ktorí pôsobia po­koj.

Evanjelický

18 A ovocie spravod­livos­ti roz­sieva sa v po­koji tým, čo tvoria po­koj.

Ekumenický

18 A ovocie spravod­livos­ti sa roz­sieva v pokoji tým, čo šíria po­koj.

Bible21

18 Ti, kdo roz­sévají pokoj, skli­dí ovo­ce sprave­dlnosti.