RoháčekJakubov3,14

Jakubov 3:14

Ale ak máte hor­kú závisť a svár vo svojom srd­ci, nech­váľte sa a neluhaj­te proti prav­de.


Verš v kontexte

13 Kto je múd­ry a roz­um­ný medzi vami? Nech ukáže zo svoj­ho pek­ného ob­covania svoje skut­ky v múd­rej a krot­kej tichos­ti! 14 Ale ak máte hor­kú závisť a svár vo svojom srd­ci, nech­váľte sa a neluhaj­te proti prav­de. 15 Tá múd­rosť ne­prichádza s hora, ale je po­zem­ská, teles­ná, démon­ská.

späť na Jakubov, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale ak máte hor­kú závisť a svár vo svojom srd­ci, nech­váľte sa a neluhaj­te proti prav­de.

Evanjelický

14 Ale ak máte hor­kú vášnivosť a hašterivosť v srd­ci, ne­vych­vaľuj­te sa a ne­klam­te proti prav­de.

Ekumenický

14 Ak však máte v srdci tr­p­kú závisť a ne­znášan­livosť, ne­vych­vaľuj­te sa a neluhaj­te proti prav­de.

Bible21

14 Má­te-li však v srd­ci hořkou závist a svár­livost, ne­chlub­te se a ne­lžete pro­ti prav­dě.