RoháčekJakubov3,13

Jakubov 3:13

Kto je múd­ry a roz­um­ný medzi vami? Nech ukáže zo svoj­ho pek­ného ob­covania svoje skut­ky v múd­rej a krot­kej tichos­ti!


Verš v kontexte

12 Či môže, moji bratia, fík rodiť oliv­ky alebo vinič fíky? Tak ani ni­ktorý prameň nemôže vydať slanú i slad­kú vodu. 13 Kto je múd­ry a roz­um­ný medzi vami? Nech ukáže zo svoj­ho pek­ného ob­covania svoje skut­ky v múd­rej a krot­kej tichos­ti! 14 Ale ak máte hor­kú závisť a svár vo svojom srd­ci, nech­váľte sa a neluhaj­te proti prav­de.

späť na Jakubov, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 Kto je múd­ry a roz­um­ný medzi vami? Nech ukáže zo svoj­ho pek­ného ob­covania svoje skut­ky v múd­rej a krot­kej tichos­ti!

Evanjelický

13 Kto je medzi vami múd­ry a roz­um­ný? Nech dob­rým konaním pre­ukáže svoje skut­ky v múd­rej skrom­nos­ti!

Ekumenický

13 Kto je medzi vami múd­ry a roz­um­ný? Nech dob­rým správaním pre­ukáže svoje skut­ky v múdrej skrom­nos­ti.

Bible21

13 Kdo je mezi vá­mi moud­rý a ro­zumný? Ať to pro­káže svý­mi skutky – ušlech­ti­lým živo­tem ve vlídné moud­rosti.