RoháčekJakubov3,12

Jakubov 3:12

Či môže, moji bratia, fík rodiť oliv­ky alebo vinič fíky? Tak ani ni­ktorý prameň nemôže vydať slanú i slad­kú vodu.


Verš v kontexte

11 Či azda prameň z toho is­tého žried­la prýs­ka slad­kú a hor­kú vodu? 12 Či môže, moji bratia, fík rodiť oliv­ky alebo vinič fíky? Tak ani ni­ktorý prameň nemôže vydať slanú i slad­kú vodu. 13 Kto je múd­ry a roz­um­ný medzi vami? Nech ukáže zo svoj­ho pek­ného ob­covania svoje skut­ky v múd­rej a krot­kej tichos­ti!

späť na Jakubov, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Či môže, moji bratia, fík rodiť oliv­ky alebo vinič fíky? Tak ani ni­ktorý prameň nemôže vydať slanú i slad­kú vodu.

Evanjelický

12 Či figov­ník, bratia moji, môže rodiť olivy, alebo vinič figy? Ani slaný (prameň) ne­vydáva slad­kú vodu.

Ekumenický

12 Bratia moji, môže azda figov­ník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň ne­môže vy­dať slad­kú vodu.

Bible21

12 Může snad, bratři mo­ji, fí­kovník plo­dit olivy ane­bo vinná réva fíky? Stejně tak solný pra­men ne­vy­dává sladkou vo­du.