RoháčekJakubov3,11

Jakubov 3:11

Či azda prameň z toho is­tého žried­la prýs­ka slad­kú a hor­kú vodu?


Verš v kontexte

10 z tých is­tých úst vy­chádza dob­rorečenie i zlorečenie. Ne­má to tak byť, moji bratia! 11 Či azda prameň z toho is­tého žried­la prýs­ka slad­kú a hor­kú vodu? 12 Či môže, moji bratia, fík rodiť oliv­ky alebo vinič fíky? Tak ani ni­ktorý prameň nemôže vydať slanú i slad­kú vodu.

späť na Jakubov, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Či azda prameň z toho is­tého žried­la prýs­ka slad­kú a hor­kú vodu?

Evanjelický

11 Či z prameňa tým is­tým ot­vorom vy­viera slad­ká a hor­ká voda?

Ekumenický

11 Vari z jedného prameňa tým is­tým ot­vorom vy­viera slad­ká aj hor­ká voda?

Bible21

11 Chr­lí snad pra­men ze stejného ústí sladkou i hořkou vo­du?