RoháčekJakubov2,26

Jakubov 2:26

Lebo jako je telo bez ducha mŕt­ve, tak je i viera bez skut­kov mŕt­va.


Verš v kontexte

24 Tak teda vidíte, že sa človek ospraved­lňuje zo skut­kov a nie samo z viery. 25 Tak podob­ne aj smil­nica Rachab, či nebola ospravedl­nená zo skut­kov, keď prijala po­slov a súr­ne ich vy­slala inou ces­tou? 26 Lebo jako je telo bez ducha mŕt­ve, tak je i viera bez skut­kov mŕt­va.

späť na Jakubov, 2

Príbuzné preklady Roháček

26 Lebo jako je telo bez ducha mŕt­ve, tak je i viera bez skut­kov mŕt­va.

Evanjelický

26 Lebo ako telo bez ducha je mŕt­ve, tak je mŕt­va aj viera bez skut­kov.

Ekumenický

26 Veď ako je telo mŕt­ve bez ducha, tak je i viera mŕt­va bez skut­kov.

Bible21

26 Takže: jako je tělo bez du­cha mrt­vé, stejně tak je mrt­vá i ví­ra bez skutků.