RoháčekJakubov2,2

Jakubov 2:2

Lebo keby vošiel do vášho shromaždenia muž so zlatým prs­teňom a v nád­her­nom rúchu, a keby vošiel aj chudob­ný v špinavom rúchu,


Verš v kontexte

1 Moji bratia, ne­maj­te viery nášho Pána Ježiša Kris­ta, Pána slávy, v hľadení na osobu. 2 Lebo keby vošiel do vášho shromaždenia muž so zlatým prs­teňom a v nád­her­nom rúchu, a keby vošiel aj chudob­ný v špinavom rúchu, 3 a po­zreli by ste na toho, ktorý má na sebe to nád­her­né rúcho, a po­vedali by ste mu: Ty si pek­ne sad­ni tuto, a chudob­nému by ste po­vedali: Ty stoj tam­to, alebo sad­ni si sem pod moju pod­nož,

späť na Jakubov, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo keby vošiel do vášho shromaždenia muž so zlatým prs­teňom a v nád­her­nom rúchu, a keby vošiel aj chudob­ný v špinavom rúchu,

Evanjelický

2 Veď ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prs­teňmi, v nád­her­nom rúchu, a vošiel by aj chudob­ný v chatr­nom rúchu,

Ekumenický

2 Lebo ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prs­teňmi, v nádhernom rúchu a vošiel by aj chudob­ný v biednom odeve,

Bible21

2 Co když do vaše­ho shro­máždění při­jde člověk v nád­herných ša­tech a se zlatým prs­tenem a za ním chudák ve špi­navých had­rech?