RoháčekJakubov2,15

Jakubov 2:15

A keby brat alebo ses­tra boli na­hí a ne­mali by den­ného po­kr­mu,


Verš v kontexte

14 Čo to pros­peje, moji bratia, keď nie­kto hovorí, že má vieru, a ne­má skut­kov? Či ho azda tá viera môže spasiť? 15 A keby brat alebo ses­tra boli na­hí a ne­mali by den­ného po­kr­mu, 16 A keby im nie­kto z vás po­vedal: Iďte v po­koji, zo­hrej­te sa a najedz­te sa, a keby ste im nedali toho, čo je po­treb­né telu, čo to osoží?

späť na Jakubov, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 A keby brat alebo ses­tra boli na­hí a ne­mali by den­ného po­kr­mu,

Evanjelický

15 Ak brat alebo ses­tra ne­má odev a nedos­táva sa im den­ný po­krm,

Ekumenický

15 Ak brat alebo ses­tra sú bez šiat a chýba im den­ný po­krm,

Bible21

15 Co když bra­tr nebo sest­ra ne­bu­dou mít co jíst ane­bo co na se­be?