RoháčekJakubov2,13

Jakubov 2:13

Lebo súd bude nemilosrdný tomu, kto ne­učinil milo­sr­den­stva. Milo­sr­den­stvo sa chváli proti súdu.


Verš v kontexte

12 Tak hovor­te a tak rob­te jako takí, ktorí máte byť súdení zákonom slobody. 13 Lebo súd bude nemilosrdný tomu, kto ne­učinil milo­sr­den­stva. Milo­sr­den­stvo sa chváli proti súdu. 14 Čo to pros­peje, moji bratia, keď nie­kto hovorí, že má vieru, a ne­má skut­kov? Či ho azda tá viera môže spasiť?

späť na Jakubov, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo súd bude nemilosrdný tomu, kto ne­učinil milo­sr­den­stva. Milo­sr­den­stvo sa chváli proti súdu.

Evanjelický

13 Lebo ne­milo­sr­d­ný bude súd nad tým, kto ne­pre­ukazoval milo­sr­den­stvo; milo­sr­den­stvo ne­má strach pred súdom.

Ekumenický

13 Bez milo­sr­den­stva čaká súd na toho, kto ne­pre­ukázal milo­sr­den­stvo. Milo­sr­den­stvo však víťazí nad súdom.

Bible21

13 To­ho, kdo ne­byl mi­lo­srdný, čeká ne­mi­lo­srdný soud. Mi­lo­sr­den­ství však nad sou­dem vítězí.