RoháčekJakubov1,13

Jakubov 1:13

Nech ni­kto nehovorí, keď je po­kúšaný, že vraj po­kúšaný som pokušením od Boha, lebo veď Boha ne­možno po­kúšať na zlé, a tiež ani sám ne­pokúša ni­koho.


Verš v kontexte

12 Blaho­slavený muž, ktorý znáša po­kušenia, lebo keď bude zkúsený a dokáže sa, do­stane korunu života, ktorú Pán za­sľúbil tým, ktorí ho milujú. 13 Nech ni­kto nehovorí, keď je po­kúšaný, že vraj po­kúšaný som pokušením od Boha, lebo veď Boha ne­možno po­kúšať na zlé, a tiež ani sám ne­pokúša ni­koho. 14 Ale každý je po­kúšaný od svojej žiados­ti, vy­vlačovaný a vábený,

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Nech ni­kto nehovorí, keď je po­kúšaný, že vraj po­kúšaný som pokušením od Boha, lebo veď Boha ne­možno po­kúšať na zlé, a tiež ani sám ne­pokúša ni­koho.

Evanjelický

13 Nech ni­kto nehovorí v po­kúšaní: Boh ma po­kúša. Veď Boha ne­možno po­kúšať na zlé, a ani On ne­pokúša ni­koho.

Ekumenický

13 Ni­kto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma po­kúša! Veď Boha ne­možno po­kúšať na zlé a ani on sám ni­koho ne­pokúša.

Bible21

13 Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Bo­ha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám niko­ho ne­pokouší.