RoháčekIzaiáš8,12

Izaiáš 8:12

Nehovor­te všet­kému sprisahanie, čomu hovorí ten­to ľud sprisahanie, a toho, čoho sa on bojí, sa neboj­te ani sa ne­strachuj­te.


Verš v kontexte

11 Lebo tak­to mi po­vedal Hos­podin silou s­vojej božs­kej ruky a vy­učoval ma, aby som ne­išiel ces­tou tohoto ľudu, a riekol: 12 Nehovor­te všet­kému sprisahanie, čomu hovorí ten­to ľud sprisahanie, a toho, čoho sa on bojí, sa neboj­te ani sa ne­strachuj­te. 13 Ale Hos­podina Zá­stupov po­sväcuj­te, jeho sa boj­te a jeho sa strachuj­te.

späť na Izaiáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

12 Nehovor­te všet­kému sprisahanie, čomu hovorí ten­to ľud sprisahanie, a toho, čoho sa on bojí, sa neboj­te ani sa ne­strachuj­te.

Evanjelický

12 Nenazývaj­te sprisahaním všet­ko, čo ten­to ľud nazýva sprisahaním! Neboj­te sa toho, čoho sa on bojí, a neľakaj­te sa!

Ekumenický

12 Nenazývaj­te sprisahaním všet­ko, čo ten­to ľud nazýva sprisahaním a čoho sa bojí, vy sa neboj­te ani sa ne­strachuj­te!

Bible21

12 „Neříkej­te zra­da vše­mu, co ten­to lid na­zývá zra­dou. Če­ho se oni bo­jí, toho se ne­boj­te a ne­le­kej­te se.