RoháčekIzaiáš7,14

Izaiáš 7:14

Pre­to vám dá sám Pán znamenie: Hľa, pan­na počne a porodí syna a na­zve jeho meno Im­manuel.


Verš v kontexte

13 Vtedy riekol prorok: Nože počuj­te, dome Dávidov: Či vám je to málo unavovať ľudí, že unavujete ešte i môj­ho Boha? 14 Pre­to vám dá sám Pán znamenie: Hľa, pan­na počne a porodí syna a na­zve jeho meno Im­manuel. 15 Mas­lo a med bude jesť, do­kiaľ nebude vedieť za­vrh­núť zlé a vy­voliť dob­ré.

späť na Izaiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­to vám dá sám Pán znamenie: Hľa, pan­na počne a porodí syna a na­zve jeho meno Im­manuel.

Evanjelický

14 Pre­to vám sám Pán dá znamenie: Aj­hľa, pan­na počne, porodí syna a dá mu meno Im­manuel.

Ekumenický

14 Pre­to sám Pán vám dá znamenie: Hľa, pan­na počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.

Bible21

14 Sám Pán vám pro­to dá zna­mení: Hle, pan­na počne a po­rodí syna a dá mu jméno Im­manuel, Bůh je s ná­mi.