RoháčekIzaiáš66,5

Izaiáš 66:5

Počuj­te slovo Hos­podinovo vy, ktorí sa trasiete pred jeho slovom: Vaši bratia hovoria, ktorí vás nenávidia a vypovedajú vás pre moje meno: Nech sa os­lávi Hos­podin, aby sme videli vašu radosť! Ale tí sa budú han­biť.


Verš v kontexte

4 tak si i ja vy­volím to, čo treba za ich všelijakú pros­topaš, a to, čoho sa strachujú, uvediem na nich. Pre­tože keď som volal, nebolo ni­koho, kto by sa bol oz­val; hovoril som, a ne­počuli, ale robili to, čo je zlé v mojich očiach, a vy­volili si to, čo sa mi neľúbi. 5 Počuj­te slovo Hos­podinovo vy, ktorí sa trasiete pred jeho slovom: Vaši bratia hovoria, ktorí vás nenávidia a vypovedajú vás pre moje meno: Nech sa os­lávi Hos­podin, aby sme videli vašu radosť! Ale tí sa budú han­biť. 6 Čuj­te! Zvuk hr­motu počuť z mes­ta, hlas z chrámu, hlas Hos­podinov, ktorý dáva od­platu svojim ne­priateľom.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

5 Počuj­te slovo Hos­podinovo vy, ktorí sa trasiete pred jeho slovom: Vaši bratia hovoria, ktorí vás nenávidia a vypovedajú vás pre moje meno: Nech sa os­lávi Hos­podin, aby sme videli vašu radosť! Ale tí sa budú han­biť.

Evanjelický

5 Počuj­te slovo Hos­podinovo, vy, ktorí sa chvejete pri Jeho slovách! Vaši bratia, čo vás nenávidia a od­str­kujú pre moje meno, vravia: Nech sa os­lávi Hos­podin, nech vidíme vašu radosť! Ale oni vy­j­dú na han­bu.

Ekumenický

5 Počuj­te slovo Hos­podina, vy, čo sa chvejete pred jeho slovom. Vaši bratia, ktorí vás nenávidia, čo vás od­str­kujú pre moje meno, hovoria: Nech Hos­podin ukáže svoju slávu, nech vidíme vašu radosť! Oni však budú za­han­bení.

Bible21

5 Slyš­te slovo Hospodinovo, vy, kdo se před jeho slovem chvějete: Vaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás pro mé jméno zavrhli, říkají: „Ať už se Hos­po­din oslaví, ať vi­dí­me to vaše veselí!“ – Ta­koví se však han­by doč­kají.