RoháčekIzaiáš65,18

Izaiáš 65:18

Lež raduj­te sa a plesaj­te na večné veky nad tým, čo ja stvorím, lebo hľa, stvorím Jeruzalem Jeruzalemom plesania a jeho ľud ľudom radosti.


Verš v kontexte

17 Lebo hľa, stvorím nové nebesia a novú zem, a nebudú sa spomínať driev­ne veci ani ne­prij­dú na myseľ. 18 Lež raduj­te sa a plesaj­te na večné veky nad tým, čo ja stvorím, lebo hľa, stvorím Jeruzalem Jeruzalemom plesania a jeho ľud ľudom radosti. 19 A budem plesať nad Jeruzalemom a radovať sa budem nad svojím ľudom, ani sa v ňom viacej ne­počuje hlas plaču ani hlas kriku.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

18 Lež raduj­te sa a plesaj­te na večné veky nad tým, čo ja stvorím, lebo hľa, stvorím Jeruzalem Jeruzalemom plesania a jeho ľud ľudom radosti.

Evanjelický

18 Ale jasaj­te a raduj­te sa na večné veky z toho, čo stvorím. Lebo, aj­hľa, stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť.

Ekumenický

18 Tešte sa však a ustavične jasaj­te nad tým, čo tvorím, lebo po­zrite, ja tvorím jasajúci Jeruzalem a radujúci sa ľud v ňom.

Bible21

18 Nuže, ra­duj­te se a buď­te šťastní navěkyz mého stvoření: Hle – já stvořím Je­ruzalém ke štěstía jeho lid k ra­dosti.