RoháčekIzaiáš63,15

Izaiáš 63:15

Po­hliad­ni z nebies a vidz z príbyt­ku svojej svätos­ti a svojej slávy! Kde je tvoja hor­livosť a tvoja hr­din­ská sila? Množs­tvo tvojich milo­sr­dens­tiev a tvojich zľutovaní, k­toré sa na­silu zdŕžajú proti mne?


Verš v kontexte

14 Jako keď schádza hoviad­ko do údolia, tak ho viedol Duch Hos­podinov do po­koja. Tak si viedol svoj ľud p­red sebou, aby si si učinil sláv­ne meno. 15 Po­hliad­ni z nebies a vidz z príbyt­ku svojej svätos­ti a svojej slávy! Kde je tvoja hor­livosť a tvoja hr­din­ská sila? Množs­tvo tvojich milo­sr­dens­tiev a tvojich zľutovaní, k­toré sa na­silu zdŕžajú proti mne? 16 Lebo veď ty si náš Otec, lebo Ab­rahám ne­vie o nás, a Iz­rael nás ne­zná. Ty, ó, Hos­podine, si naším Ot­com; náš vy­kupiteľ je od veku tvoje meno.

späť na Izaiáš, 63

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­hliad­ni z nebies a vidz z príbyt­ku svojej svätos­ti a svojej slávy! Kde je tvoja hor­livosť a tvoja hr­din­ská sila? Množs­tvo tvojich milo­sr­dens­tiev a tvojich zľutovaní, k­toré sa na­silu zdŕžajú proti mne?

Evanjelický

15 Po­hliad­ni z nebies a uviď zo svoj­ho svätého a sláv­neho príbyt­ku! Kde je Tvoja hor­livosť a moc? Po­hyb Tvojich citov a Tvoje zľutovanie sa mi odo­pierajú.

Ekumenický

15 Po­zri z neba a hľaď zo svoj­ho svätého a sláv­neho príbyt­ku! Kde je tvoja hor­livosť a od­vaha? Po­hnutie tvoj­ho vnút­ra a tvoj súcit voči mne sú zdržan­livé.

Bible21

15 Po­hlédni z ne­be, jen se podívejz příbytku sva­tosti a slávy své: Kde je tvá hor­livost a sí­la tvá? Tvé hlu­boké sli­tování se nám vy­hýbá!