RoháčekIzaiáš61,1

Izaiáš 61:1

Duch Pána Hos­podina je na mne, pre­tože ma po­mazal Hos­podin, aby som zves­toval po­kor­ným evan­jelium; po­slal ma ob­viazať skrúšených srd­com, vy­hlásiť zajatým slobodu a väzňom ot­vorenie žalára,


Verš v kontexte

1 Duch Pána Hos­podina je na mne, pre­tože ma po­mazal Hos­podin, aby som zves­toval po­kor­ným evan­jelium; po­slal ma ob­viazať skrúšených srd­com, vy­hlásiť zajatým slobodu a väzňom ot­vorenie žalára, 2 a vy­hlásiť rok milos­ti Hos­podinov a deň po­msty nášho Boha, po­tešiť všet­kých za­rmútených, 3 ob­rátiť pozor na za­rmútených Si­ona, dať im okrasu mies­to popola, oleja veselos­ti mies­to smút­ku, odev chvály mies­to ducha malomyseľnos­ti. A budú ich volať dubami spraved­livos­ti, sadením Hos­podinovým, aby bol os­lávený.

späť na Izaiáš, 61

Príbuzné preklady Roháček

1 Duch Pána Hos­podina je na mne, pre­tože ma po­mazal Hos­podin, aby som zves­toval po­kor­ným evan­jelium; po­slal ma ob­viazať skrúšených srd­com, vy­hlásiť zajatým slobodu a väzňom ot­vorenie žalára,

Evanjelický

1 Duch Hos­podina, Pána, spočíva na mne, pre­tože Hos­podin ma po­mazal. Po­slal ma bied­nym hlásať radost­nú zvesť, za­viazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srd­ca, vy­hlásiť zajatým pre­pus­tenie na slobodu, uväz­neným ot­vorenie žalára,

Ekumenický

1 Duch Pána, Hos­podina je nado mnou, lebo ma Hos­podin po­mazal, po­slal ma hlásať radost­nú zvesť chudob­ným, ob­viazať rany tým, čo majú skrúšené srd­ce, zves­tovať slobodu zajat­com a väz­neným pre­pus­tenie,

Bible21

1 Duch Panovníka Hos­po­di­na na mně spočívá, abych nesl dob­ré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srd­ce ztrápených, vyhlásit svo­bo­du za­jatý­ma pro­puštění spoutaným,