RoháčekIzaiáš60,9

Izaiáš 60:9

Lebo na mňa čakajú os­trovy a lode Taršíša najprv, aby do­pravily tvojich synov z ďaleka, ich strieb­ro a ich zlato s nimi, na meno Hos­podina, tvoj­ho Boha, a na s­lávu Svätého Iz­raelov­ho, lebo ťa os­lávi.


Verš v kontexte

8 A povieš: Kto sú títo, ktorí to letia ako hus­tý ob­lak a jako holubi do svojich dier? 9 Lebo na mňa čakajú os­trovy a lode Taršíša najprv, aby do­pravily tvojich synov z ďaleka, ich strieb­ro a ich zlato s nimi, na meno Hos­podina, tvoj­ho Boha, a na s­lávu Svätého Iz­raelov­ho, lebo ťa os­lávi. 10 A synovia cudzin­ca vy­stavia tvoje múry, a ich kráľovia ti budú svätos­lúžiť, lebo som ťa zbil vo svojom hneve a vo svojej blaho­vôli zľutujem sa nad tebou.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo na mňa čakajú os­trovy a lode Taršíša najprv, aby do­pravily tvojich synov z ďaleka, ich strieb­ro a ich zlato s nimi, na meno Hos­podina, tvoj­ho Boha, a na s­lávu Svätého Iz­raelov­ho, lebo ťa os­lávi.

Evanjelický

9 Veď na mňa budú čakať os­trovy , najprv taršíšs­ke lode, aby zďaleka do­pravili tvojich synov i svoje zlato a strieb­ro s nimi - pre meno tvoj­ho Boha, Hos­podina, a pre Svätého v Iz­raeli, lebo ťa robí sláv­nym.

Ekumenický

9 Áno, mňa očakávajú os­trovy a taršíšs­ke lode na čele, aby ti pri­viez­li synov zďaleka, s nimi ich strieb­ro a zlato kvôli menu Hos­podina, tvoj­ho Boha, kvôli Svätému Iz­raela, lebo ťa os­lávil.

Bible21

9 Na mě za­jis­té če­kají os­t­rovya mořské lodi jsou mezi prvními, aby tvé syny z dálky přivezlya je­jich stříbro i zla­to s nimi, kvůli jménu Hos­po­di­na, tvého Boha, Svatého Iz­rae­lova, jenž tě oslaví.