RoháčekIzaiáš60,8

Izaiáš 60:8

A povieš: Kto sú títo, ktorí to letia ako hus­tý ob­lak a jako holubi do svojich dier?


Verš v kontexte

7 Všet­ky stáda drob­ného dobyt­ka Kédara sa shromaždia k tebe, barani Nebajota ti budú svätos­lúžiť; vy­stúpia príjem­nou obeťou na môj ol­tár, a tak oslávim dom svojej slávy. 8 A povieš: Kto sú títo, ktorí to letia ako hus­tý ob­lak a jako holubi do svojich dier? 9 Lebo na mňa čakajú os­trovy a lode Taršíša najprv, aby do­pravily tvojich synov z ďaleka, ich strieb­ro a ich zlato s nimi, na meno Hos­podina, tvoj­ho Boha, a na s­lávu Svätého Iz­raelov­ho, lebo ťa os­lávi.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

8 A povieš: Kto sú títo, ktorí to letia ako hus­tý ob­lak a jako holubi do svojich dier?

Evanjelický

8 Kto sú títo, čo sa zlietajú ako ob­lak a ako holuby do svojich holub­níkov?

Ekumenický

8 Kto sú títo? Letia ako ob­lak, ako holuby k svojim holub­níkom.

Bible21

8 Kdo se to slé­tají jako oblaky, jako ho­lu­bi k své­mu hníz­diš­ti?