RoháčekIzaiáš60,5

Izaiáš 60:5

Vtedy uvidíš a budeš žiariť radosťou, a tvoje srd­ce sa bude strachovať a rozšíri sa, lebo sa ob­ráti k tebe množs­tvo mora, sila národov prij­de k tebe.


Verš v kontexte

4 Po­z­dvih­ni svoje oči na­okolo a vidz! Tí všet­ci sa shromaždia a prijdú k tebe! Tvoji synovia prij­dú z ďaleka, a tvoje dcéry budú chované pri t­vojom boku. 5 Vtedy uvidíš a budeš žiariť radosťou, a tvoje srd­ce sa bude strachovať a rozšíri sa, lebo sa ob­ráti k tebe množs­tvo mora, sila národov prij­de k tebe. 6 Množs­tvo veľb­lúdov ťa po­kryje, dromedári z Madianska a z Éfy; tí všet­ci prij­dú zo Šeby, donesú zlato a kadivo a s radosťou budú zves­tovať chvály Hos­podinove.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy uvidíš a budeš žiariť radosťou, a tvoje srd­ce sa bude strachovať a rozšíri sa, lebo sa ob­ráti k tebe množs­tvo mora, sila národov prij­de k tebe.

Evanjelický

5 Po­tom uvidíš a budeš žiariť, začuduje sa ti a po­teší srd­ce, lebo po­klady mora sa k tebe ob­rátia, bohat­stvo národov príde k tebe.

Ekumenický

5 Vtedy uvidíš a zažiariš, za­chveje a rozšíri sa tvoje srd­ce, lebo sa k tebe ob­ráti bohat­stvo mora a blaho­byt národov príde k tebe.

Bible21

5 Až to uvi­díš, ce­lý se rozzáříš, samým úža­sem se ti srd­ce rozbuší: obrátí se k to­bě mořské poklady, bohatství národů k to­bě za­míří.