RoháčekIzaiáš60,3

Izaiáš 60:3

A národy poj­dú za tvojím svet­lom a kráľovia za bles­kom, k­torý sa bude skvieť nad tebou.


Verš v kontexte

2 Lebo hľa, tma po­kryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hos­podin ako sln­ko rána, a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou. 3 A národy poj­dú za tvojím svet­lom a kráľovia za bles­kom, k­torý sa bude skvieť nad tebou. 4 Po­z­dvih­ni svoje oči na­okolo a vidz! Tí všet­ci sa shromaždia a prijdú k tebe! Tvoji synovia prij­dú z ďaleka, a tvoje dcéry budú chované pri t­vojom boku.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

3 A národy poj­dú za tvojím svet­lom a kráľovia za bles­kom, k­torý sa bude skvieť nad tebou.

Evanjelický

3 Národy prídu k tvoj­mu svet­lu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.

Ekumenický

3 Národy prídu k tvojmu svet­lu a králi k tvojej vy­chádzajúcej žiare.

Bible21

3 Ke tvé­mu světlu půjdou náro­dya králové k jasu tvého svítání.