RoháčekIzaiáš60,2

Izaiáš 60:2

Lebo hľa, tma po­kryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hos­podin ako sln­ko rána, a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou.


Verš v kontexte

1 Po­vs­taň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svet­lo, a sláva Hos­podinova vzišla nad tebou! 2 Lebo hľa, tma po­kryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hos­podin ako sln­ko rána, a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou. 3 A národy poj­dú za tvojím svet­lom a kráľovia za bles­kom, k­torý sa bude skvieť nad tebou.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo hľa, tma po­kryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hos­podin ako sln­ko rána, a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou.

Evanjelický

2 Lebo, hľa, tma kryje zem a tem­nota národy, ale nad tebou vy­chádza Hos­podin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou.

Ekumenický

2 Lebo hľa, tma bude po­krývať zem a tem­nota národy, ale nad tebou vy­j­de Hos­podin a jeho sláva sa zjaví nad tebou.

Bible21

2 Hle, tma přikryje ze­mia sou­mrak národy, nad te­bou ale vzejde Hospodin, jeho sláva nad te­bou se ob­jeví.