RoháčekIzaiáš60,16

Izaiáš 60:16

A budeš ssať mlieko národov i pr­sia kráľov budeš ssať a po­znáš, že ja Hos­podin som tvojím spasiteľom, a tvojím vy­kupiteľom sil­ný Jakobov.


Verš v kontexte

15 Mies­to toho, že si bol opus­tený a nenávidený, takže nebolo toho, kto by bol prešiel cez teba, učiním ťa večnou pýchou a radosťou po­kolenia a po­kolenia. 16 A budeš ssať mlieko národov i pr­sia kráľov budeš ssať a po­znáš, že ja Hos­podin som tvojím spasiteľom, a tvojím vy­kupiteľom sil­ný Jakobov. 17 Mies­to medi do­pravím zlata a mies­to železa do­pravím strieb­ra a mies­to dreva medi a mies­to kamenia železa a dám ti za vr­ch­nosť po­koj a za správ­cov spraved­livosť.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

16 A budeš ssať mlieko národov i pr­sia kráľov budeš ssať a po­znáš, že ja Hos­podin som tvojím spasiteľom, a tvojím vy­kupiteľom sil­ný Jakobov.

Evanjelický

16 Sať budeš mlieko národov, kráľov­ské pr­sia budeš požívať; tak po­znáš, že ja som Hos­podin, tvoj Zá­chran­ca a tvoj Vy­kupiteľ, Moc­ný Jákobov.

Ekumenický

16 Budeš sať mlieko národov a požívať pr­sia kráľov. Spoz­náš, že ja som Hos­podin, tvoj spasiteľ, tvoj vy­kupiteľ, Jákobov moc­ný.

Bible21

16 Mléko národů bu­deš pít, sát bu­deš z prsů králov­ský­cha po­znáš, že já Hos­po­din jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vy­ku­pi­tel.