RoháčekIzaiáš60,14

Izaiáš 60:14

A poj­dú k tebe zo­hnutí synovia tých, ktorí ťa trápili, a budú sa klaňať ku spod­ku tvojich nôh všet­ci tí, ktorí tebou po­hŕdali, a budú ťa volať mes­tom Hos­podinovým, Si­onom, p­ríbyt­kom Svätého Iz­raelov­ho.


Verš v kontexte

13 Sláva Libanona prij­de k tebe, jedľa, jasen a zelenec spolu, oz­dobiť mies­to mojej svätyne, a tak oslávim mies­to svojich nôh. 14 A poj­dú k tebe zo­hnutí synovia tých, ktorí ťa trápili, a budú sa klaňať ku spod­ku tvojich nôh všet­ci tí, ktorí tebou po­hŕdali, a budú ťa volať mes­tom Hos­podinovým, Si­onom, p­ríbyt­kom Svätého Iz­raelov­ho. 15 Mies­to toho, že si bol opus­tený a nenávidený, takže nebolo toho, kto by bol prešiel cez teba, učiním ťa večnou pýchou a radosťou po­kolenia a po­kolenia.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

14 A poj­dú k tebe zo­hnutí synovia tých, ktorí ťa trápili, a budú sa klaňať ku spod­ku tvojich nôh všet­ci tí, ktorí tebou po­hŕdali, a budú ťa volať mes­tom Hos­podinovým, Si­onom, p­ríbyt­kom Svätého Iz­raelov­ho.

Evanjelický

14 Synovia tvojich utláčateľov prídu k tebe zo­hnutí, a budú sa ti klaňať k nohám tí, čo po­hŕdali tebou, a na­zvú ťa mes­tom Hos­podinovým, Si­onom Svätého v Iz­raeli.

Ekumenický

14 Synovia tvojich utláčateľov prídu zo­hnutí k tebe a všet­ci, čo tebou opo­vr­h­li, sklonia sa k šľapajam tvojich nôh. Budú ťa volať Mes­to Hos­podina, Sion Svätého Iz­raela.

Bible21

14 Poníženě k to­bě přistoupísynové těch, kdo tě trápili; všichni, kdo te­bou pohrdli, se u tvých no­hou poklonía bu­dou tě na­zývat: Město Hospodinovo, Sion Svatého iz­rael­ského.