RoháčekIzaiáš60,11

Izaiáš 60:11

Tvoje brány budú vždyc­ky ot­vorené, nebudú za­vierané ani vod­ne ani vnoci, aby do­pravili k tebe silu po­hanov, aj ich kráľovia budú do­vedení.


Verš v kontexte

10 A synovia cudzin­ca vy­stavia tvoje múry, a ich kráľovia ti budú svätos­lúžiť, lebo som ťa zbil vo svojom hneve a vo svojej blaho­vôli zľutujem sa nad tebou. 11 Tvoje brány budú vždyc­ky ot­vorené, nebudú za­vierané ani vod­ne ani vnoci, aby do­pravili k tebe silu po­hanov, aj ich kráľovia budú do­vedení. 12 Lebo národ a kráľov­stvo, ktoré by ti ne­slúžily, za­hynú, a také národy is­tot­ne spust­nú.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

11 Tvoje brány budú vždyc­ky ot­vorené, nebudú za­vierané ani vod­ne ani vnoci, aby do­pravili k tebe silu po­hanov, aj ich kráľovia budú do­vedení.

Evanjelický

11 Tvoje brány budú ustavične ot­vorené, vo dne ani v noci ich nebudú za­tvárať, aby ti moh­li prinášať bohat­stvo národov a pri­vádzať svojich kráľov.

Ekumenický

11 Tvoje brány budú ne­us­tále ot­vorené, vo dne ani v noci ich nezat­voria, aby ti prinies­li blaho­byt národov pod vedením svojich kráľov.

Bible21

11 Tvé brá­ny zůstanou stále otevřeny, nebudou za­vírá­ny ve dne ani v noci, aby k to­bě přišlo bo­hatství národůi je­jich králové ve vítězném průvo­du.