RoháčekIzaiáš60,10

Izaiáš 60:10

A synovia cudzin­ca vy­stavia tvoje múry, a ich kráľovia ti budú svätos­lúžiť, lebo som ťa zbil vo svojom hneve a vo svojej blaho­vôli zľutujem sa nad tebou.


Verš v kontexte

9 Lebo na mňa čakajú os­trovy a lode Taršíša najprv, aby do­pravily tvojich synov z ďaleka, ich strieb­ro a ich zlato s nimi, na meno Hos­podina, tvoj­ho Boha, a na s­lávu Svätého Iz­raelov­ho, lebo ťa os­lávi. 10 A synovia cudzin­ca vy­stavia tvoje múry, a ich kráľovia ti budú svätos­lúžiť, lebo som ťa zbil vo svojom hneve a vo svojej blaho­vôli zľutujem sa nad tebou. 11 Tvoje brány budú vždyc­ky ot­vorené, nebudú za­vierané ani vod­ne ani vnoci, aby do­pravili k tebe silu po­hanov, aj ich kráľovia budú do­vedení.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

10 A synovia cudzin­ca vy­stavia tvoje múry, a ich kráľovia ti budú svätos­lúžiť, lebo som ťa zbil vo svojom hneve a vo svojej blaho­vôli zľutujem sa nad tebou.

Evanjelický

10 Cudzozem­ci vy­stavajú tvoje hrad­by a ich králi ti budú po­sluhovať. Lebo som ťa bil vo svojom hneve, ale vo svojej priaz­ni som sa zľutoval nad tebou.

Ekumenický

10 Cudzí synovia vy­budujú tvoje múry a ich králi ti budú slúžiť. Áno, bil som ťa vo svojom hneve, ale vo svojej priaz­ni som sa zmiloval nad tebou.

Bible21

10 Cizin­ci zbu­dují tvo­je zdia je­jich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem tě bil, ve své přízni se ale nad te­bou sli­tu­ji.