RoháčekIzaiáš60,1

Izaiáš 60:1

Po­vs­taň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svet­lo, a sláva Hos­podinova vzišla nad tebou!


Verš v kontexte

1 Po­vs­taň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svet­lo, a sláva Hos­podinova vzišla nad tebou! 2 Lebo hľa, tma po­kryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hos­podin ako sln­ko rána, a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou. 3 A národy poj­dú za tvojím svet­lom a kráľovia za bles­kom, k­torý sa bude skvieť nad tebou.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­vs­taň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svet­lo, a sláva Hos­podinova vzišla nad tebou!

Evanjelický

1 Po­vs­taň a za­skvej sa, pre­tože pri­chádza tvoje svet­lo a sláva Hos­podinova vy­chádza nad tebou.

Ekumenický

1 Vstaň, za­svieť, lebo pri­chádza tvoje svet­lo a Hos­podinova sláva vy­chádza nad tebou.

Bible21

1 Vstávej, za­skvěj se, tvé svět­lo už je tu, Hospodinova sláva vzeš­la nad te­bou!