RoháčekIzaiáš6,6

Izaiáš 6:6

Tu priletel ku mne jeden zo serafínov majúc v ruke žeravý uhoľ, k­torý vzal kliešťami s ol­tára.


Verš v kontexte

5 Vtedy som po­vedal: Beda mne, lebo za­hyniem, pre­tože som človek nečis­tých rtov a bývam pro­stred ľudu nečis­tých rtov; beda mne, lebo moje oči videly Kráľa Hos­podina Zá­stupov! 6 Tu priletel ku mne jeden zo serafínov majúc v ruke žeravý uhoľ, k­torý vzal kliešťami s ol­tára. 7 A dot­knul sa mojich úst a riekol: Hľa, ten­to uhoľ sa dot­knul tvojich rtov, a tak odišla tvoja ne­právosť, a tvoj hriech je pri­krytý.

späť na Izaiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 Tu priletel ku mne jeden zo serafínov majúc v ruke žeravý uhoľ, k­torý vzal kliešťami s ol­tára.

Evanjelický

6 Po­tom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z ol­tára,

Ekumenický

6 Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára.

Bible21

6 Vtom ke mně při­letěl je­den ze se­rafů, v ruce žhavý uhlík vzatý kleště­mi z ol­táře.