RoháčekIzaiáš59,9

Izaiáš 59:9

Pre­to je ďaleko od nás súd, a spraved­livosť nás nedos­tihuje. Čakáme na svet­lo, a hľa, tma, na nejaký zá­blesk, chodíme v mrákavách.


Verš v kontexte

8 Ces­ty po­koja ne­znajú, ani niet súdu v ich šľapajach; svoje chod­níky si porobili krivé: ktokoľvek by išiel po niek­torom z nich, ne­poz­ná po­koja. 9 Pre­to je ďaleko od nás súd, a spraved­livosť nás nedos­tihuje. Čakáme na svet­lo, a hľa, tma, na nejaký zá­blesk, chodíme v mrákavách. 10 Hmatáme jako slepí stenu; šmát­rame jako , k­torí nemajú očí; pot­kýnajúc sa na polud­nie klesáme jako za mraku; medzi zdravými s­me jako mŕt­vi.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­to je ďaleko od nás súd, a spraved­livosť nás nedos­tihuje. Čakáme na svet­lo, a hľa, tma, na nejaký zá­blesk, chodíme v mrákavách.

Evanjelický

9 Pre­to sa právo vzdialilo od nás a spravod­livosť nás nedos­tih­ne: čakáme na svet­lo, a tu, hľa, tma; na jas, a hľa, chodíme v tem­note.

Ekumenický

9 Pre­to je ďaleko od nás právo a spravod­livosť nás nedos­tih­ne, očakávame svet­lo, a hľa, tma, čakáme na žiaru, no putujeme v temnote.

Bible21

9 Pro­to je od nás právo daleko, proto k nám ne­do­sahuje spravedlnost! Čekáme na svět­lo, a hle – tma; na úsvit, ale kráčí­me v temno­tách.