RoháčekIzaiáš57,6

Izaiáš 57:6

Na hlad­kých kameňoch potočných máš svoj podiel; tie, tie sú tvojím údelom, lebo veď aj im vy­lievaš liatu obeť, obetuješ obil­ný dar! Či by som sa mal azda tým po­tešiť?


Verš v kontexte

5 Vy, ktorí sa rozoh­rievate boh­mi pod každým stromom zeleným, ktorí za­bíjate deti v dolinách, pod výčnel­kami skál! 6 Na hlad­kých kameňoch potočných máš svoj podiel; tie, tie sú tvojím údelom, lebo veď aj im vy­lievaš liatu obeť, obetuješ obil­ný dar! Či by som sa mal azda tým po­tešiť? 7 Na vy­sokom vr­chu a po­vznesenom staviaš svoju ložu, aj chodíš ta hore, d­céro Jeruzalema, obetovať bit­nú obeť!

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

6 Na hlad­kých kameňoch potočných máš svoj podiel; tie, tie sú tvojím údelom, lebo veď aj im vy­lievaš liatu obeť, obetuješ obil­ný dar! Či by som sa mal azda tým po­tešiť?

Evanjelický

6 pri hlad­kých kameňoch v dolinách máš svoj diel, ony, ony sú tvojím údelom; aj im si vy­lievala svoje úliat­by , prinášala obet­ný dar. Či sa mám s tým upokojiť?

Ekumenický

6 Medzi vy­hladenými kameňmi údolia je tvoja čias­t­ka, ony sú tvojím podielom. Aj im si vy­lievala nápojovú obetu, prinášala po­kr­movú obetu. V tom mám náj­sť po­tešenie?

Bible21

6 Mezi balva­ny v roklích na­jdeš svůj úděl, právě ony bu­dou tvým osudem. Vždyť právě jim vy­léváš úlitby, jim přinášíš své moučné oběti. Copak mě tyto věci ob­měkčí?