RoháčekIzaiáš57,4

Izaiáš 57:4

Na kom sa za­bávate tak rozpustile? Na koho rozt­várate ús­ta, vy­plazujete jazyk? Či azda nie ste vy deťmi pre­stúpenia, semenom falše?


Verš v kontexte

3 Ale vy pri­stúp­te sem, synovia veštice, semeno cudzoložníka a tej, k­torá smilní. 4 Na kom sa za­bávate tak rozpustile? Na koho rozt­várate ús­ta, vy­plazujete jazyk? Či azda nie ste vy deťmi pre­stúpenia, semenom falše? 5 Vy, ktorí sa rozoh­rievate boh­mi pod každým stromom zeleným, ktorí za­bíjate deti v dolinách, pod výčnel­kami skál!

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

4 Na kom sa za­bávate tak rozpustile? Na koho rozt­várate ús­ta, vy­plazujete jazyk? Či azda nie ste vy deťmi pre­stúpenia, semenom falše?

Evanjelický

4 Z koho si robíte po­smech, proti komu rozt­várate ús­ta, vy­plazujete jazyk? Nie ste vy vierolom­né deti a plemeno klamu?

Ekumenický

4 Na kom sa za­bávate, proti komu ot­várate ús­ta a vy­plazujete jazyk? Či nie ste deťmi hriechu a po­kolením klam­stva?

Bible21

4 Komu se to posmíváte? Komu se pošklebujete, na koho jazyk vyplazujete? Copak nejste dě­ti vzpoury, nejste plémě lži?