RoháčekIzaiáš55,8

Izaiáš 55:8

Lebo moje myšlien­ky nie sú vašimi myšlien­kami ani moje ces­ty nie sú vašimi ces­tami, hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

7 Nech opus­tí bez­božný svoju ces­tu a nešľachet­ný človek svoje myšlien­ky a nech sa na­vráti k Hos­podinovi, a zľutuje sa nad ním, a k nášmu Bohu, lebo je hoj­ný od­pus­tiť. 8 Lebo moje myšlien­ky nie sú vašimi myšlien­kami ani moje ces­ty nie sú vašimi ces­tami, hovorí Hos­podin. 9 Lebo o koľko vy­ššie sú nebesia než zem, o toľko sú vy­ššie moje ces­ty než vaše ces­ty a moje myšlien­ky než vaše myšlien­ky.

späť na Izaiáš, 55

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo moje myšlien­ky nie sú vašimi myšlien­kami ani moje ces­ty nie sú vašimi ces­tami, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

8 Lebo moje myšlien­ky nie sú vaše myšlien­ky a vaše ces­ty nie sú moje ces­ty - znie výrok Hos­podinov -

Ekumenický

8 Lebo: Moje myšlien­ky nie sú vaše myšlien­ky a vaše ces­ty nie sú moje ces­ty — znie výrok Hos­podina.

Bible21

8 Mé smýšlení není vaším smýšlení­ma vaše ces­ty nejsou mý­mi cestami, praví Hos­po­din.