RoháčekIzaiáš53,12

Izaiáš 53:12

Pre­to mu dám podiel medzi veľkými, a s moc­nými deliť bude korisť, pre­tože vy­lial svoju dušu na sm­rť a počítaný bol s prie­stup­ník­mi, kým on niesol hriech mnohých a pri­mlúval sa za prie­stup­níkov.


Verš v kontexte

10 Ale Hos­podinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť ne­mocou, aby, ak jeho duša položí obeť za hriech, videl s­voje semeno, bol dl­hoveký, a to, čo sa ľúbi Hos­podinovi, zdarilo sa v jeho ruke. 11 Z námahy svojej duše uvidí výsledok, na­sýti sa. Svojou známosťou ospravedl­ní spraved­livý môj služob­ník mnohých a ich ne­právos­ti on ponesie. 12 Pre­to mu dám podiel medzi veľkými, a s moc­nými deliť bude korisť, pre­tože vy­lial svoju dušu na sm­rť a počítaný bol s prie­stup­ník­mi, kým on niesol hriech mnohých a pri­mlúval sa za prie­stup­níkov.

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

12 Pre­to mu dám podiel medzi veľkými, a s moc­nými deliť bude korisť, pre­tože vy­lial svoju dušu na sm­rť a počítaný bol s prie­stup­ník­mi, kým on niesol hriech mnohých a pri­mlúval sa za prie­stup­níkov.

Evanjelický

12 Pre­to mu dám podiel s veľkými a s moc­nými sa bude deliť o korisť, pre­tože obetoval svoj život na sm­rť a počítaný bol s prie­stup­ník­mi, hoci on zniesol hriechy mnohých a za­stúpil prie­stup­níkov.

Ekumenický

12 Pre­to mu dám podiel s mnohými a s početnými si roz­delí korisť, lebo až na sm­rť vy­dal svoj život a pri­počítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a pri­hováral sa za zločin­cov.

Bible21

12 A pro­to mu dávám podíl s mnohými, aby se s ne­sčí­s­lný­mi dě­lil o kořist, protože sám sebe vy­dal smrtia počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mno­hý­cha za viníky se po­stavil.