RoháčekIzaiáš51,12

Izaiáš 51:12

Ja, ja som ten, ktorý vás teším! Ktože si ty, že sa bojíš mizer­ného človeka, k­torý zomrie, a syna človeka, k­torý bude ta daný, aby bol ako tráva?


Verš v kontexte

11 A tak sa na­vrátia vy­pros­tení Hos­podinovi a prij­dú na Sion s pre­spevovaním, a večná radosť bude na ich hlave, do­siah­nu veselosť a radosť, zár­mutok a úpenie utečú. 12 Ja, ja som ten, ktorý vás teším! Ktože si ty, že sa bojíš mizer­ného človeka, k­torý zomrie, a syna človeka, k­torý bude ta daný, aby bol ako tráva? 13 A za­búdaš na Hos­podina, ktorý ťa učinil, ktorý roz­tiahol nebesia a založil zem, a vždyc­ky sa strachuješ, každý deň, prch­livos­ti toho, ktorý sužuje, hneď ako sa pri­práva hubiť? Ale kdeže je prch­livosť toho, ktorý sužuje?

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

12 Ja, ja som ten, ktorý vás teším! Ktože si ty, že sa bojíš mizer­ného človeka, k­torý zomrie, a syna človeka, k­torý bude ta daný, aby bol ako tráva?

Evanjelický

12 Ja, ja som vaším Tešiteľom! Kto si ty, že sa bojíš človeka smr­teľného, ľud­ského dieťaťa, ktoré býva ako tráva?

Ekumenický

12 Ja, ja som ten, čo vás po­tešuje. Kto si ty, že sa bojíš človeka, ktorý zo­mrie a ľud­ského tvora, čo sa po­minie ako tráva?

Bible21

12 Já jsem váš Utěši­tel, já sám. Co jsi za­č, že se bo­jíš smrtelníka, člověka, jenž se trávě podobá?