RoháčekIzaiáš5,21

Izaiáš 5:21

Beda tým, ktorí sú múd­ri vo svojich vlast­ných očiach a pred svojou vlast­nou tvárou roz­um­ní!


Verš v kontexte

20 Beda tým, ktorí hovoria zlému dob­ré a dob­rému zlé, ktorí kladú tmu za svet­lo a svet­lo za tmu, ktorí kladú hor­ké za slad­ké a slad­ké za hor­ké! 21 Beda tým, ktorí sú múd­ri vo svojich vlast­ných očiach a pred svojou vlast­nou tvárou roz­um­ní! 22 Beda tým, ktorí sú hr­din­mi do pitia vína, a tým, k­torí sú udat­nými mužmi miešať opoj­ný nápoj;

späť na Izaiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

21 Beda tým, ktorí sú múd­ri vo svojich vlast­ných očiach a pred svojou vlast­nou tvárou roz­um­ní!

Evanjelický

21 Beda tým, ktorí sú múd­ri vo vlast­ných očiach a sami pred sebou sú roz­um­ní.

Ekumenický

21 Beda tým, čo sú vo vlast­ných očiach múd­ri a sami pred sebou roz­um­ní!

Bible21

21 Běda těm, kdo se po­važují za moudré, kdo si připa­dají ro­zumně!