RoháčekIzaiáš46,10

Izaiáš 46:10

ktorý oznamujem od počiat­ku to, čo bude na koniec, a od pradáv­na veci, ktoré sa ešte nestaly, ktorý hovorím: Moja rada stojí, a činím všet­ko, čo sa mi len ľúbi,


Verš v kontexte

9 Pamätaj­te na predošlé veci, dáv­ne od veku, že ja som sil­ný Bôh, a nie je viacej nijakého Boha, ani nieto podob­ného mne, 10 ktorý oznamujem od počiat­ku to, čo bude na koniec, a od pradáv­na veci, ktoré sa ešte nestaly, ktorý hovorím: Moja rada stojí, a činím všet­ko, čo sa mi len ľúbi, 11 ktorý za­volám d­ravého orla od východu, z ďalekej zeme muža svojej rady. Áno, ja som hovoril, aj to pri­vediem, umienil som si, aj to učiním.

späť na Izaiáš, 46

Príbuzné preklady Roháček

10 ktorý oznamujem od počiat­ku to, čo bude na koniec, a od pradáv­na veci, ktoré sa ešte nestaly, ktorý hovorím: Moja rada stojí, a činím všet­ko, čo sa mi len ľúbi,

Evanjelický

10 Ja od počiat­ku zves­tujem budúc­nosť a od pradáv­na to, čo sa ešte ne­stalo. Ja vravím: Môj zámer sa spl­ní, a uskutočním všet­ko, čo chcem.

Ekumenický

10 Od počiat­ku oznamujem budúc­nosť, od pradáv­na to, čo sa ešte ne­stalo. Hovorím: Môj zámer tr­vá, všet­ko čo chcem, urobím.

Bible21

10 Já od počátku ozna­mu­ji ko­ne­ca ode­dáv­na, co teprv nastane. Říkám: „Má vůle stane se, udělám vše, co se mi chce.“