RoháčekIzaiáš45,9

Izaiáš 45:9

Beda tomu, kto sa pravotí so svojim tvor­com, črep s inými črepmi zeme! Či azda po­vie hlina svoj­mu hr­nčiarovi: Čo to robíš? A o tebe tvoje dielo, v­raj nemá rúk!


Verš v kontexte

8 Daj­te rosu, nebesia, s hora, a vy­soké ob­laky nech lejú spraved­livosť; nech sa rozt­vorí zem, a nech plodia spasenie, a spraved­livosť nech vy­dá plody spolu! Ja Hos­podin som to stvoril! 9 Beda tomu, kto sa pravotí so svojim tvor­com, črep s inými črepmi zeme! Či azda po­vie hlina svoj­mu hr­nčiarovi: Čo to robíš? A o tebe tvoje dielo, v­raj nemá rúk! 10 Beda tomu, kto hovorí ot­covi: Načo plodíš? A žene: Načo rodíš?

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

9 Beda tomu, kto sa pravotí so svojim tvor­com, črep s inými črepmi zeme! Či azda po­vie hlina svoj­mu hr­nčiarovi: Čo to robíš? A o tebe tvoje dielo, v­raj nemá rúk!

Evanjelický

9 Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvor­com, hoci je črepom medzi hlinenými črep­mi! Či po­vie hlina hr­nčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo ne­má cenu?

Ekumenický

9 Beda tomu, kto sa háda so svojím tvor­com, hlinený črep s hrnčiarom. Môže hlina tomu, kto ju stvárňuje, po­vedať: Čo robíš? V tvojej práci niet zručnos­ti.

Bible21

9 Běda to­mu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, ač je střep z hlí­ny, pouhý střep! Říká snad hlí­na hrnčíři: „Co to vyvádíš?“ Říká tvé dílo: „On je bez­ruký“?