RoháčekIzaiáš45,3

Izaiáš 45:3

A dám ti po­klady, s­kryté vo tme, a ukryté klenoty, aby si po­znal, že som to ja Hos­podin, ktorý ťa volám po tvojom mene, Bôh Iz­raelov,


Verš v kontexte

2 Ja poj­dem pred tebou a vy­rov­nám to, čo je nerov­né, skrúšim medené dvere a želez­né závory po­sekám. 3 A dám ti po­klady, s­kryté vo tme, a ukryté klenoty, aby si po­znal, že som to ja Hos­podin, ktorý ťa volám po tvojom mene, Bôh Iz­raelov, 4 pre svoj­ho služob­níka Jakoba a p­re Izraela, svoj­ho vy­voleného! A tedy po­menoval som ťa tvojím menom a dal som ti k­rás­ne prímeno, hoci ma ne­znáš.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

3 A dám ti po­klady, s­kryté vo tme, a ukryté klenoty, aby si po­znal, že som to ja Hos­podin, ktorý ťa volám po tvojom mene, Bôh Iz­raelov,

Evanjelický

3 Vy­dám ti po­klady z tem­nos­ti i po­skrývané zásoby, aby si po­znal, že ja som Hos­podin, Boh Iz­raela, ktorý som ťa po­volal menom.

Ekumenický

3 Vy­dám ti po­klady ukryté v temnotách a cen­nos­ti zo skrýš, aby si vedel, že ja som Hos­podin, Boh Iz­raela, ktorý ťa volám po mene.

Bible21

3 Vy­dám ti tajné pokla­dya skrytá bohatství, abys po­znal, že já jsem Hospodin, Bůh izraelský, který tě vo­lá jménem tvým.