RoháčekIzaiáš45,17

Izaiáš 45:17

Ale Izrael bude spasený Hos­podinom spasením vekov; nebudete sa han­biť ani nebudete rumenieť od studu až na veky veku.


Verš v kontexte

16 Ale tam­tí sa budú han­biť, aj rumenieť budú od studu, všet­ci ta poj­dú spolu v stude tí, ktorí vy­rábajú ob­razy. 17 Ale Izrael bude spasený Hos­podinom spasením vekov; nebudete sa han­biť ani nebudete rumenieť od studu až na veky veku. 18 Lebo tak­to hovorí Hos­podin, stvoriteľ nebies, a on je Bôh, tvor­ca zeme a jej učiniteľ; on ju po­stavil tak, aby stála; ne­stvoril jej prázd­nej; utvoril ju na­to, aby sa bývalo na nej. Ja Hos­podin, a niet viacej.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale Izrael bude spasený Hos­podinom spasením vekov; nebudete sa han­biť ani nebudete rumenieť od studu až na veky veku.

Evanjelický

17 Iz­rael bude za­chránený Hos­podinom, večnou spásou. Ne­vyj­de na han­bu ani na po­smech na večné veky.

Ekumenický

17 Hos­podin spasí Iz­rael večnou spásou. Nezahan­bíte sa, nebudete po­tupení na večné veky.

Bible21

17 Iz­rae­le však Hos­po­din za­chránívěčným spasením. Nebudete za­hanbeni ani po­tu­peniuž nikdy, navěky!