RoháčekIzaiáš45,16

Izaiáš 45:16

Ale tam­tí sa budú han­biť, aj rumenieť budú od studu, všet­ci ta poj­dú spolu v stude tí, ktorí vy­rábajú ob­razy.


Verš v kontexte

15 Aj si ty skutočne sil­ný Bôh, skrývajúci sa, Bôh Iz­raelov, spasiteľ. 16 Ale tam­tí sa budú han­biť, aj rumenieť budú od studu, všet­ci ta poj­dú spolu v stude tí, ktorí vy­rábajú ob­razy. 17 Ale Izrael bude spasený Hos­podinom spasením vekov; nebudete sa han­biť ani nebudete rumenieť od studu až na veky veku.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale tam­tí sa budú han­biť, aj rumenieť budú od studu, všet­ci ta poj­dú spolu v stude tí, ktorí vy­rábajú ob­razy.

Evanjelický

16 Na han­bu a po­smech vy­j­dú všet­ci, s po­tupou odídu tvor­covia modiel.

Ekumenický

16 Za­han­bia sa a všet­ci budú po­tupení. Spoločne vy­j­dú na han­bu tvor­covia modiel.

Bible21

16 Výrob­ci mo­del ode­jdou s ostudou, všichni spo­lečně, s han­bou a po­tupou.