RoháčekIzaiáš45,13

Izaiáš 45:13

Ja ho zo­budím v spraved­livos­ti a urov­nám všet­ky jeho ces­ty; on vy­staví moje mes­to a mojich zajatých pre­pus­tí, a to nie za mzdu ani nie za ú­plat­ný dar hovorí Hos­podin Zá­stupov.


Verš v kontexte

12 Ja som učinil zem a stvoril som človeka na nej; ja, moje ruky roz­tiah­ly nebesia, a velím všet­kému ich voj­sku. 13 Ja ho zo­budím v spraved­livos­ti a urov­nám všet­ky jeho ces­ty; on vy­staví moje mes­to a mojich zajatých pre­pus­tí, a to nie za mzdu ani nie za ú­plat­ný dar hovorí Hos­podin Zá­stupov. 14 Tak­to hovorí Hos­podin: Trud Egyp­ta a zisk ob­chodu Ethiopie ako i Sebej­ci, mužovia vy­sokej po­stavy, prej­dú k tebe a budú tvoji; za tebou poj­dú, v putách prej­dú a budú sa tebe klaňať, tebe sa budú mod­liť a povedia: Len u teba je sil­ný Bôh, a nieto viacej, niet viacej nijakého Boha.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

13 Ja ho zo­budím v spraved­livos­ti a urov­nám všet­ky jeho ces­ty; on vy­staví moje mes­to a mojich zajatých pre­pus­tí, a to nie za mzdu ani nie za ú­plat­ný dar hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

13 Ja som ho z milos­ti vzbudil a ja urov­nám všet­ky jeho ces­ty. On vy­staví moje mes­to a pre­pus­tí zajatých môj­ho ľudu bez výkup­ného, bez ú­plat­ku - hovorí Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

13 Ja som ho vzbudil v spravodlivosti, vy­rov­nám všet­ky jeho ces­ty. On po­staví moje mes­to a pre­pus­tí mojich zajat­cov bez platenia a darov, hovorí Hos­podin zá­stupov.

Bible21

13 Já ve své sprave­dlnosti vzbudím Kýraa všech­ny jeho ces­ty vyrovnám. On moje město znovu zbu­dujea pro­pustí mé vy­hnan­ce­bez placení a bez darů, praví Hos­po­din zástupů.