RoháčekIzaiáš44,9

Izaiáš 44:9

Tí, ktorí for­mujú rytiny, sú már­nosťou všet­ci, koľko ich je; ich naj­milejšie mod­ly nič neprospejú, a oni sami sú si sved­kami toho: ne­vidia ani ne­vedia ničoho, aby sa han­bili.


Verš v kontexte

8 Ne­strachuj­te sa ani sa nech­vej­te! Či som ti ne­o­hlasoval od dáv­na a ne­oz­námil? A vy s­te mojimi sved­kami. Či je azda nejaký Bôh krome mňa? Ani niet skaly; ne­viem o nijakej. 9 Tí, ktorí for­mujú rytiny, sú már­nosťou všet­ci, koľko ich je; ich naj­milejšie mod­ly nič neprospejú, a oni sami sú si sved­kami toho: ne­vidia ani ne­vedia ničoho, aby sa han­bili. 10 Kto tedy bude for­movať boha alebo liať rytinu, aby nič neprospela?!

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

9 Tí, ktorí for­mujú rytiny, sú már­nosťou všet­ci, koľko ich je; ich naj­milejšie mod­ly nič neprospejú, a oni sami sú si sved­kami toho: ne­vidia ani ne­vedia ničoho, aby sa han­bili.

Evanjelický

9 Všet­ci tvor­covia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčikovia nič ne­osožia. Ich sved­kovia nič ne­vidia a nebadajú, že by sa mali han­biť.

Ekumenický

9 Všet­ci tvor­covia modiel sú ničom­níci a to, v čom majú záľubu, nič ne­osoží. Ich sved­kovia nič ne­vidia ani ne­tušia, že by sa mali han­biť.

Bible21

9 Výrob­ci mo­del jsou zce­la nicotní, to, co ob­divují, jim nemůže pomoci. Sami sobě sto­jí za svědky, při­tom nic ne­vi­día nic ne­vědí, aby se aspoň stydě­li!